skip to Main Content

Un dia a la Fàbrica – Projecte de 4t d’ESO

Aquesta setmana els alumnes de 4t d’ESO realitzen un projecte transversal en base a la descoberta a les colònies tèxtils que hi havia al nostre país a principis de segle XX.

En aquest curs els alumnes produiran diversos productes, segons hagin escollit, com són un vídeo, un programa de ràdio, un còmic o una revista.
El curs passat estava restringit a la creació d’un vídeo. Recordem els vídeos millor valorats del curs passat:

 

Back To Top