skip to Main Content

Treball de Síntesi de 3r d’ESO: Set de Rodatge

El treball de síntesi de 3r d’ESO ens deixa unes imatges impactants i uns treballs als tallers de fotografia so i gravació molt interessants.

Fotografies fetes al taller:

2019-06-12, Taller fotografia Set de Rodatge 3r ESO

Es van fer uns vídeos on es treballa diferents tipus de narrativa, el model expressiu, el narratiu i el simbòlic.

Aquí tenim els vídeos resultants:

 
MODEL EXPRESSIU (2 Vídeos)

MODEL NARRATIUMODEL SIMBÒLIC

Back To Top