skip to Main Content

El servei de Transport Escolar pels alumnes de Cànoves el presta el Consell Comarcal d’acord amb el conveni de delegació de competències signat amb el Departament d’Educació.

El servei es gestiona a través d’un programa informàtic TRACEUS, aplicació per a la gestió de rutes escolars que permet optimitzar la informació entre centres educatius, pares i gestors del servei: https://www.traceus.es/admin/

Les rutes del nostre centre són: SOBL00, SOBL01 i SOBL02

Back To Top