skip to Main Content

Proves de competències bàsiques a 4t d’ESO (16 i 17 de febrer de 2016)

Benvolgudes famílies de 4t d’ESO,

La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

El calendari de les proves serà:

Dia  Horari  Proves
 Dimarts 16 de febrer de 2016  de 9.00 a 10.00 h  Llengua catalana
 de 10.00 a 11.00 h  Llengua castellana
 d’11.00 a 11.30 h  Descans
 d’11.30 a 12.30 h  Matemàtiques
 Dimecres 17 de febrer de 2016  de 9.00 a 10.15 h  Cientificotecnològica
 de 10.15 a 11.30 h  Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)

Us adjuntem el document que hem lliurat i explicat als vostres fills/es a tutoria.

ccbb2016

Back To Top