skip to Main Content

Núvol de conceptes del projecte de direcció. Paraules més emprades.

CURS 2018-19

Programació General Anual PGA 2018-19

Assoliment d’objectius (Memòria) PGA

CURS 2017-18

Programació General Anual PGA 4

Assoliment d’objectius (Memòria) PGA4

CURS 2016-17

Programació General Anual PGA3

Assoliment d’objectius (Memòria) PGA3

CURS 2015-16

Programació General Anual PGA2

Assoliment d’objectius (Memòria) PGA2

CURS 2014-15

Programació General Anual PGA1 

Assoliment d’objectius (Memòria) PGA1


Back To Top