skip to Main Content

 

INTRODUCCIÓ

El pensament humà i el procés d’abstracció es construeixen a partir del llenguatge i això comporta que la llengua sigui una matèria d’importància bàsica irrenunciable, de tal manera que un domini insuficient de la llengua és una barrera, no només per a l’adquisició de coneixements, sinó també per al desenvolupament de la pròpia personalitat. La llengua és l’única matèria del currículum que és alhora mitjà d’aprenentatge de totes les altres matèries i competències així com objecte d’estudi, i és en aquest sentit que es pot afirmar que tot el professorat és professor de llengua i model lingüístic de l’alumnat. Tota llengua, a més de vehicle de comunicació, és també vertebradora d’una cultura. El coneixement de diverses llengües proporciona, doncs, i com a conseqüència, l’obertura a altres cultures. Finalment, el coneixement d’altres llengües potencia, també, una justa valoració de la cultura i la llengua pròpies. Per tot això, i com a membres de la Unió Europea, tenim la responsabilitat de facilitar l’aprenentatge de llengües dels estats membres per afavorir el contacte amb maneres de pensar i entorns vivencials diversos. És per aquestes consideracions que l’Institut Arquitecte Manuel Raspall, en el marc fixat per les lleis, aposta pel plurilingüisme

Descarregar el Projecte Lingüístic

 

Back To Top