skip to Main Content

L’INS arquitecte Manuel Raspall, amb més de quaranta anys d’història, és un centre públic caracteritzat per una manera de ser i fer  que combina “ tradició i innovació”.

La nostra oferta formativa és: secundària obligatòria, Batxibac i totes les modalitats de Batxillerat, excepte el batxillerat artístic.

Els objectius bàsics del nostre centre són

 • La formació integral de l’alumne/a amb uns valors, actituds i normes que són característiques d’una societat plural i democràtica: el respecte als altres, a l’entorn, als béns, la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg potenciant la reflexió, coresponsabilitat i el compromís amb l’entorn i el món.
 • Educació emocional per afavorir l’autoconeixement.
 • Foment de l’ús de les noves tecnologies.
 • Foment de les llengües estrangeres com a instrument d’aprenentatge.
 • L’establiment de relacions amb altres centres europeus a través d’intercanvis lingüístics i culturals i la participació en els Programes de Cooperació Educativa amb altres països.
 • Utilització de la mediació i el diàleg com a mètode en la resolució de conflictes.
 • L’orientació gradual cap als estudis superiors i el món del treball.
 • La participació i implicació en el pla d’entorn i en la vida local i comarcal.
 • L’atenció a les necessitats específiques de cadascun dels nostre alumnes.
 • La promoció de la intervenció de pares i alumnes en el funcionament del centre.
 • Potenciació de la lectura a través del pla lector.

L’INS Arquitecte Manuel Raspall compta amb:

 • Pla d’acollida.
 • Pla d’acció tutorial que permet treballar a les classes aspectes com la convivència o el respecte i alguns dels problemes que preocupen als joves.
 • Projecte de Dinamització de la Biblioteca. Punt d’informació.
 • Pla de Potenciació de les Matemàtiques. Des de fa anys el nostre centre participa als concursos PROVES CANGUR, FEM MATES i MATEMÀTIQUES A L’ESPRINT.
 • Pla d’Estades i Intercanvis Lingüístico Culturals (Alemanya, França, Holanda, Canada, Estats Units).
 • Programa generació plurilingüe (GEP) per aprendre anglès a través de les matèries.
 • Programa d’estímul a la pràctica esportiva a partir de l’Associació Esportiva del Centre.
 • Programa d’Activitats Culturals i Sortides (RASPALL-OBERT).
 • Participació activa en el Pla d’entorn de Cardedeu.

L’INS arquitecte Manuel Raspall organitza més de cent sortides anuals integrades en la programació dels diferents departaments, d’altres organitzades des de les tutories i d’altres  lúdiques. Aquestes sortides poden ser d‘un matí, d’un dia o de més d’un dia, com les del crèdit de síntesi, l’esquí alpí, l’acampada, etc.

Dins del currículum de batxillerat oferim la possibilitat de fer el crèdit d’Estada a l’empresa amb pràctiques a empreses de la comarca.

Hi ha la possibilitat d’ampliar l’oferta formativa del batxillerat cursant alguna matèria on-line a l’IOC (Institut Obert de Catalunya).

Hi ha un servei de cantina a les hores dels esbarjos. Tots els dies de la setmana excepte divendres disposem d’un servei de menjador. Els alumnes de fora de Cardedeu tenen un servei de transport escolar. A més hi ha un aparcament tancat per a les bicicletes i les motos de l’alumnat.

Back To Top