skip to Main Content

PREINSCRIPCIÓ CURS 20/21 (Ja tenim l’enllaç per cita prèvia pels que no puguin fer-ho telemàtic)

PREINSCRIPCIÓ ALUMNAT CURS 20/21 (ESO_i_Batxillerat/Batxibac)

El tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a institutraspall@xtec.cat o al whatsapp  661463299

ESO:

Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 de Maig a partir de possibilitats diverses.
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, en el cas de l’ESO, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de Maig.
Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, (ESO) i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es podrà fer de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.
Pel que fa a la cita prèvia, aquesta és accessible a aquesta web a l’enllaç que hem posat a sota, i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia.

Cita prèvia ESO (pels que no puguin fer-ho telemàtic)

Preinscripció presencial amb seguretat (ESO)

  • Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants
  • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
  • D’altra banda, s’estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.
El document informatiu (actualitzat l’11 de Maig, amb dates de matrícula)
per formalitzar la preinscripció de l’ESO:

BATXILLERAT:

Es podrà realitzar del 27 de maig al 3 de juny. En el cas de batxillerat es realitzarà només de manera telemàtica. Aquest és el document informatiu per fer-la.

Back To Top