skip to Main Content

Pla d’Obertura de Centre: Ins Raspall (Actualitzat 6 juny)

Tenim publicat el Pla d’Obertura de Centre de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall,
per aquest fi de curs 2019-2020 (aquesta és una actualització del 6 de juny 2020)

S’han fet unes esmenes al Pla d’obertura del centre per millorar-ne l’organització i incorporar algun alumne/a que no ho havia dit.

Si has de venir, ens agradaria que posessis molta atenció per on has d’accedir al recinte, a l’edifici, la porta i escala. La salut de tots depèn de les decisions individuals. Tots n’hem de ser molt conscients i ho hem de fer bé, tal i com està previst.

És imprescindible presentar la declaració responsable del pare o mare per que l’alumne/a pugui accedir al centre, ja sigui enviada per correu electrònic al tutor/a o portar-la impresa el dia que es té assignat (hi ha molts alumnes que ja l’han enviat al tutor/a, l’adjunto per facilitar-la a qui encara ho té pendent).

S’ha de venir amb mascareta des de casa.

Cal retornar la clau de la taquilla el dia que vingui, donar-la al tutor/a o professor/a que estigui assignat al grup

Qui no assisteixi al centre haurà retornar la clau de la taquilla al venir a buscar les notes o bé la primera setmana de juliol al matí.

Moltes gràcies per la vostra implicació i col·laboració

Pla d’obertura:

Declaració Responsable

(necessària per accedir al centre)

Back To Top