skip to Main Content

Oberta la convocatòria d’ajuts de llibres i materials escolars del curs 2014/2015 (Ajuntament de Cardedeu)

Del 3 al 27 de gener de 2015 es poden presentar les sol·licituds d’ajuts de llibres i materials escolars per al curs 2014 -15.

Per formalitzar la sol·licitud d’aquest ajut cal entrar per registre la documentació següent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cardedeu:

  • Imprès de sol·licitud degudament omplert i signat amb la documentació adjunta que s’indica en el mateix imprès (Annex 1).
  • Declaració del compliment de les obligacions fiscals i amb la seguretat social (Annex 2)
  • Tiquets i/o altres documents que justifiquin la despesa efectuada en concepte de llibres i material escolar. En cas de no disposar d’aquest documents acreditatius, caldrà presentar l’imprès de Justificació de la Subvenció degudament omplert (Annex 3).

No es valorarà cap sol·licitud presentada fora del termini establert (27/01/2015). Així mateix, en cap cas l’ajut individualitzat podrà superar els 120 € per alumne.

Documents:

PDFAnnex 1: Sol·licitud pdf – 60Kb

PDFAnnex 2: Declaració del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social pdf – 60Kb

PDFAnnex 3: Justificació de la subvenció pdf – 46Kb

Back To Top