skip to Main Content

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) – Actualitzades a octubre de 2016


A continuació us adjuntem l’actualització de la Normativa d’Organització i Funcionament de Centre després del treball i revisió del claustre de professorat i del Consell Escolar. Les NOFC recullen el desplegament de la normativa amb concreció per al nostre centre.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre- Actualització octubre 2016


 

Back To Top