skip to Main Content

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT


Les NOFC són les normes que regeixen la comunitat educativa del Raspall i que despleguen la concreció de la normativa vigent.

Document NOFC gener2020


Back To Top