skip to Main Content

Millora de la convivència: “The PeaceMaker Program”

PEACEMAKER

Dins el nostre projecte educatiu, la millora de la convivència i la cohesió social és un pilar clau. Així, el nostre Institut, prèvia presentació de candidatura, és un dels centres seleccionats per a pilotar una nova eina que permet estudiar els rols de l’alumnat (agressor, víctima, rebutjat i constructor de pau), les dinàmiques de les relacions a l’aula i l’anàlisi de factors de risc per poder dissenyar estratègies de prevenció, detecció i afrontament de possibles situacions d’assetjament. Així, volem posar en el vostre coneixement que el Departament d’Ensenyament, amb la voluntat d’oferir als centres educatius instruments orientats a aturar i eradicar l’assetjament entre iguals, endegarem el pilotatge de l’eina PeaceMakers Program. 

L’eina consisteix en un qüestionari on line que els vostres fills i filles respondran una primera vegada durant el mes de març i després una altra vegada abans d’acabar el curs per tal de valorar l’impacte de les mesures aplicades.

Més informació: THE PEACEMAKER PROGRAM

Back To Top