skip to Main Content

La nostra organització horària, tant per l’ESO com per al Batxillerat, és la següent:

L’horari de reunions del professorat són els dilluns de les 15:30 a les 17:30.

Els dimecres a la tarda són els dies dedicats a la formació, claustres i avaluacions.

Dimarts i dijous a les 14:25 sona el timbre indicant que marxen tots els alumnes llevat els dos responsables d’escombrar l’aula amb el professor corresponent.

Back To Top