skip to Main Content

Licitació del Servei de Neteja

Us comunico que hem publicat l’anunci de licitació del servei de neteja del vostre centre. El podeu consultar al següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=91531037&lawType=

 les empreses tenen fins el dia 3 de desembre a les 14 hores per presentar les seves ofertes.

Back To Top