skip to Main Content
Origen

L’Institut Arquitecte Manuel Raspall té els orígens el juny de 1967 per l’interès de l’Ajuntament de Cardedeu d’oferir estudis secundaris a nois i noies de Cardedeu i voltants. En aquell moment tenia la denominació de centre lliure adoptat (CLA) i depenia de l’Institut de Granollers, avui Institut Antoni Cumella. La inspectora Roser Pujades va ser la impulsora del centre, que s’ubicava a l’actual Casal de la Gent Gran.

El 1972 el CLA va passar a ser centre municipal homologat de batxillerat que continuava la seva dependència de l’Institut de Granollers. Aquest institut, després de  la mort de Roser Pujadas va rebre el seu nom fins al canvi definitiu per Antoni Cumella, destacat ceramista granollerí.

Aviat, l’espai del centre de batxillerat de Cardedeu es va fer petit i es traslladà a l’edifici de l’actual Escola Dolors Granés.

 

Naixement oficial

L’Institut de Batxillerat es crea oficialment el 13 de juny del 1980, quan surt publicat al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat). El 17 de setembre del mateix any el BOE publica la posada en funcionament de 36 instituts, entre ells el nostre, que començà el curs 1980-1981 en la seva seu provisional .

El 19 d’octubre del 1982 el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, inaugura la nova seu de l’Institut de Batxillerat de Cardedeu a l’edifici dels dominics.

Seu

Els dominics escolliren la població de Cardedeu per construir-hi una Casa Noviciat i un Estudi General de Filosofia del seu orde els anys 50. Davant la baixada important de les vocacions, els dominics van tancar el seminari, el van traslladar a València i van cedir l’edifici a l’Ajuntament a canvi dels drets d’urbanització dels terrenys que l’envoltaven. L’Ajuntament, el 1979,   va cedir a l’Estat  una bona part de l’antic edifici del convent dels dominics per fer-hi el centre de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent). El 9 d’octubre del 1981 l’Ajuntament de Cardedeu ratifica l’acord que ja havia pres el maig del 1979 i cedeix al Ministeri d’Educació i Ciència l’antic seminari dels dominics.

 

Centre pioner

Va ser el 1981 quan es traspassen els serveis d’educació del Ministeri d’Educació i Ciència al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest Departament reforma i equipa l’antic seminari dels dominics com a seu de l’Institut de Batxillerat de Cardedeu. És el primer institut que habilita la Generalitat.

L’institut el curs 1980-81

L’Institut creix molt de pressa durant les dècades dels anys 80 i 90 per l’augment demogràfic de la zona. El centre acull alumnat dels pobles veïns que no disposaven d’institut al seu municipi per cursar el BUP i COU (Curs d’Orientació Universitària).

El curs 1996-1997 l’Institut de Batxillerat de Cardedeu es converteix en l’IES de Cardedeu, és a dir, en Institut d’Ensenyament Secundari. El canvi obeeix a la implantació de la LOGSE i comença l’ESO, l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Malgrat que s’han construït nous instituts en els pobles veïns i disminueix molt el nombre d’alumnes de fora de Cardedeu, la quantitat d’estudiants segueix augmentant i l’edifici es torna a fer petit. L’Ajuntament cedeix provisionalment l’edifici del costat, la Mongia, i el Departament d’Ensenyament aprova ampliar el centre per la part de darrere i instal·la mòduls prefabricats al pati mentre es fan les obres. Finalment el Departament d’Ensenyament decideix fer dos instituts en el mateix espai.

L’any 2000 el Departament d’Ensenyament crea el segon institut de Cardedeu, el Sui, i  entra en funcionament aquell mateix any.

 

Convivència amb un segon institut

El nou institut sorgeix de la divisió del seminari dels dominics per la meitat, on s’hi afegeix una ala nord-oest. Aquesta circumstància va significar inicialment un focus de problemes pel fet de compartir espais i pressupostos, i va generar algunes pèrdues, entre de les quals destaquen la sala d’actes i la magnífica biblioteca.

Arran d’aquest fet hi ha la voluntat que el nostre centre mantingui la presència i imatge i marqui diferències, tot partint d’un projecte educatiu propi. Una manera de materialitzar aquesta identificació va ser buscar un nom propi, Arquitecte Manuel Raspall. L’1 de març del 2000 surt publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el canvi de nom de l’Institut. A partir d’aquest moment es dirà IES Arquitecte Manuel Raspall, denominació acordada al Consell Escolar del centre amb el vistiplau de l’Ajuntament.

 

L’institut, avui

Els anys han anat passant i els diferents equips de professionals i entorn han anat confegint una manera de ser i fer que fan del Raspall un centre que combina, com diu el nostre lema, “tradició i innovació”.

Bona mostra del nostre projecte són les iniciatives següents: opció d’estudiar tres llengües estrangeres (anglès, francès i alemany), possibilitat d’obtenir el títol del batxillerat francès (Baccalauréat), formació en educació emocional i servei de mediació.  Un punt fort destacable és l’oportunitat que donem als alumnes de conèixer de primera mà Alemanya, França i Holanda mitjançant intercanvis i visites.


Nova imatge gràfica de l’Institut.

Curs 2007-08

 

Back To Top