skip to Main Content

III cicle d’economia crítica. Fidela Frutos, arquitecta: Pensar globalment i actuar localment. Què puc fer jo?

fidela frutos
Pensar globalment i actuar localment. Què puc fer jo?
Data: 4 de juny a les 13:30
Destinataris: alumnat de batxillerat.
La xerrada vol ser una breu aproximació del què és l’arquitectura, quins impactes té en el medi ambient i en la salut humana, quins són els reptes dels arquitectes per abordar aquestes qüestions i quines són les possibles solucions.
L’ofici d’arquitecte està sotmès a un constant salt d’escala. Quan dissenyem en el nostre despatx estem prenent decisions que tindran repercussions a nivell local. Però si les multipliquem per milions d’edificis que es construeixen en tot el món la xifra dels impactes esdevé molt important a nivell global.
Aquest és un dels reptes que té la humanitat en un món globalitzat. Prendre consciència que cadascun dels nostres actes té repercussions a nivell mundial és un aprenentatge que s’inicia en el sí de la família i l’escola i és un procés complex que cal incorporar en el creixement vital de les persones.
L’estructura proposada de la xerrada és la següent:
Què puc fer? Es farà una breu presentació dels diferents àmbits en els que intervé la ponent, ja sigui com a consumidora, ciutadana o arquitecta.
Què és l’arquitectura? S’explicarà breument la disciplina arquitectònica des de la seva complexitat i els seus aspectes fonamentals que la conformen.
Quins impactes té l’arquitectura a nivell global? Es farà un breu repàs quantificat del què representen els impactes ambientals i sobre la salut humana de l’arquitectura.
Què puc fer a nivell local en l’arquitectura? S’explicaran de forma molt sintètica les estratègies arquitectòniques que utilitzem per a assolir una arquitectura més sostenible.
Quines idees podem aportar? En els darrer 15 minuts es proposarà que les/els alumnes plantegin preguntes, dubtes o accions que els agradaria fer.
Conferència organitzada per l’àmbit científicotècnic i l’àmbit de les ciències socials, i gestionat pel professor Carles Garrido.
Back To Top