skip to Main Content

El Pla de Lectura, en marxa!

Enguany hem iniciat una nova proposta horària resultat de les demandes d’alumnat, famílies i professorat. Després d’una revisió i d’un treball pedagògic per part del claustre de professorat i liderat per la professora Teresa Pou, el pla de lectura rep una nova empenta. Durant els darrers cursos, el Pla de Lectura inclòs al Projecte d’Autonomia de Centre ha donat uns resultats excepcionals.

Cada dia, tot el centre està llegint en el mateix moment. El pla té una estructura organitzada amb coherència i amb relació directa amb el context educatiu i els objectius, competències i currículum de cada nivell.

Durant l’estona de lectura tot el centre respira un moment especial.

Un moment a l'aula. 22 /09/2014

Un moment a l’aula durant el Pla de Lectura. 22 /09/2014

Back To Top