skip to Main Content

El gust per la Lectura 2021

El Gust per la Lectura

Enguany tornem a participar en la vint-i-sisena edició del Concurs “El gust per la lectura”.

El període de lliurament de treballs és del 15 de març al 6 de maig de 2021, ambdues dates incloses. L’accés al formulari de lliurament i al tutorial de suport corresponent es farà mitjançant el portal de centres del Departament d’Educació.

Back To Top