skip to Main Content

Demà i dimecres, proves de competències bàsiques a 4t d’ESO

Per sisè cop es fa una prova externa d’avaluació de tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya, que afecta al voltant de 70.000 estudiants i més de 1.000 centres. Perquè aquest esforç tan considerable sigui útil, i especialment per a tu, cal que t’hi impliquis i la facis el millor que puguis. Per això és essencial que tu, que n’ets protagonista, tinguis ben clar en què consisteix i què s’espera de tu. La prova té caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Sin título

Sin título2

Back To Top