skip to Main Content

Creació de bobines i concurs: Quina és més potent?

A 2n de Batxillerat, a Tecnologia Industrial II i amb la professora Fina Sanglas vam treballar els camps magnètics a partir de crear bobines. A partir de la seva creació comprovem quina és la més potent i per què.
Mireu quina concentració!
Back To Top