skip to Main Content

Consell Escolar

Composició

Representants de l’Alumnat

·         Edith Bosch

.         Martí Folch Roda

·         Laura Martínez Massés

Representant PAS

·         Mª Dolores Cordon

Representant de Pares, pares i tutors legals

·         Helena Massés López

·         Montse Osuna

Representant AMPA

·         Maite Leiva

Representant Ajuntament

·         Dolors Sala

Representants del Professorat

·         Joan Buldó Polls

·         Lluis Celrà Frigole

·         Mercè Ligero Marín

·         Mª Àngels Masferrer Sala

·         Marc de Pedro Jové

·         Fina Sanglas

Equip directiu

·         Manuel Aznar

·         Susana Martinez

Secretària

·         Sílvia Genís

Responsable de coeducació: Marc de Pedro.

Permanent del Consell Escolar: Joan Buldó, Montse Osuna, Edith Bosch, Manuel Aznar i Sílvia Genís

Comissió econòmica: Fina Sanglàs, Helena Masses, Silvia Genís

 

Acords del Consell Escolar

ACORDS CONSELL ESCOLAR

4 d’abril de 2022

Acords:

 • Aprovació de l’acta anterior
 • S’ha escollit el representant de cada sector per parlar amb l’Inspector pel nomenament extraordinari del director/a
 • Modificació pressupostària del gasoil, s’ha exhaurit ja la partida del gasoil de l’any 2022.
24 de gener 2022

Acords:

 • Aprovar liquidació del pressupost de l’exercici 2021
 • Aprovar el pressupost de l’exercici 2022
 • Aprovar que a partir d’ara no es retornarà el 0,4% dels imports pagats per sortides i altres en concepte de comissions bancàries i s’informarà en totes les comunicacions a les famílies.
 • Representants al Consell Escolar Municipal
  • Direcció: Manuel Salvador
  • Representant alumnat: Laura Martínez
  • Representant famílies: Montse Osuna
  • Representant professorat: Joan Buldó

29 de Novembre 2021

Acords

 • Aprovar acta anterior
 • Constituir el Consell escolar
 • Nomenar els membres:
  • Responsable de coeducació: Marc de Pedro.
  • Permanent del Consell Escolar: Joan Buldó, Montse Osuna, Edith Bosch
  • Comissió econòmic: Fina Sanglas, Helena Masses
 • Adhesió al Manifest en defensa del model lingüístic de l’escola catalana proposat pel Consell Escolar de Catalunya
 • Gestió de Cantina/menjador a càrrec del centre
 • S’aproven les modificacions pressupostàries.

20 d’octubre 2021

Acords

 • S’aprova l’acta anterior
 • Es dona el vistiplau de la memòria del curs 20-21
 • Es dona el vist i plau a la Programació general del centre
 • S’acorda que s’activi l’opció del TPVEscola d’haver hagut de pagar els tallers fets al centre per poder assistir a una sortida
 • S’informa que s’incidirà en la necessitat de fer un bon ús de la mascareta, per part de l’alumnat, en el centre.
 • L’AMPA mirarà les possibilitats econòmiques d’ajut per millorar les instal·lacions de les aules pel que fa a  multimèdia.
 • Es farà promoció de les eleccions al Consell Escolar

2 de setembre 2021

Acords

 • S’informa que es farà un concurs de neteja al llarg del curs
 • S’aprova fer el pagament de les sortides a partir del TPVEscola
 • S’aproven les modificacions pressupostàries proposades

ACORDS CONSELL ESCOLAR

1 de juliol 2021

– S’aprova l’acta anterior per unanimitat
– Aproven les modificacions pressupostàries realitzades fins a data 30 de juny.
– S’aprova la memòria del curs 2020/21.

15 de juny 2021

– S’aprova l’acta anterior per unanimitat
– Dies de lliure disposició per al curs 21-22 aprovats a la CEM són 11/10; 7/12; 28/2; 29/4 i fira de St Isidre (a l’espera que l’ajuntament confirmi data.)
– Dia 22 de juny, últim dia de classe horari de 9 a 13 h per a 1r, 2n i 3r d’ESO degut a les activitats finals de cohesió amb els tutors i que els actes de graduació es faran a la tarda. L’alumnat amb transport podrà estar al entre de 8 a 2/4 de 3.  L’alumnat de 4t d’ESO i 2n de BATXILLERAT realitzarà les activitats de graduació a la tarda. De 17.30 a 19h a l’ESO i de 19.30 a 21h a 2n de BATXILLERAT. Graduació només amb l’alumnat i professorat implica. L’AMPA facilita la retransmissió en Streaming.
– Al centre es treuen a entrevista 4 places perfilades (SOC-FR; SOC-AN; FÍS-AN; CAST-BIBL).

1 de febrer 2021

– S’aprova l’acta anterior per unanimitat
– S’aprova per unanimitat el retiment de comptes de l’exercici 2020
– S’aprova per unanimitat el pressupost 2021
– S’estableix la quota de material i activitat dins del centre pel proper curs a 90€
– Ser centre “lliure d’alumini”
– Portes obertes ESO seran on-line els dies 1 i 8 de març

21 d’octubre 2020

 1. S’aprova l’acta anterior per unanimitat
 2. Es dona el vist-i-plau a la PGA 20/21
 3. S’aproven les modificacions pressupostàries per adaptar el centre a la COVID i retorn de diners a les famílies

3 de setembre 2020

 1. S’aprova l’acta anterior per unanimitat
 2. Vist-i-plau del pla d’organització del centre curs 20/21
 3. S’aproven els dies de lliure disposició: 9 octubre de 2020, 7 desembre de 2020, 15 febrer de 2021, 30 abril de 2021
 4. S’aproven les modificacions pressupostàries proposades pels retorn dels diners a les famílies

ACORDS CONSELL ESCOLAR

6 de juliol 2020

 1. S’aprova l’acta anterior per unanimitat
 2. Es dona el vist-í-plau ala memòria del curs 19/20
 3. Es presenta la nova direcció del centre amb la incorporació de l’Anna Saura com a directora i la jubilació de la Rosana Lobera
 4. S’informa de les línies de treball encetades per adaptar-nos a la pandèmia

13-01-2020

-Des de el decret d’autonomia de centre, el Consell Escolar acorda per unanimitat donar el vist -i-plau a les esmenes de les NOFC

-S’informa de les modificacions del pressupost del 2019 i es dona el vist-i-plau de la liquidació del 2019.

– S’aprova el pressupost del 2020

Back To Top