skip to Main Content

Consell Escolar

Composició

Sector Pares: Montserrat O, M. Laia F. (representant AMPA)

Sector Professorat: Mar B, Joan B, Santi L, Teresa P, Fina S,  Sara V.

Sector Alumnat: Clara B, Edith B, David S, Com a representant dels delegats en veu i sense vot , Adam B.

Sector PAS: Rosalia C.

Representant ajuntament: Dolors S

Equip directiu: Sílvia G, Susana M i Rosana L.

Comissió econòmica: Fina S, M, Montserrat O, Rosana L i Sílvia G.

Representants al Consell Escolar Municipal: Clara B, Mar B o Joan B, Laia F, Sílvia G

Responsable de coeducació: Laia F

 

Acords del Consell Escolar

ACORDS CONSELL ESCOLAR 13-01-2020

-Des de el decret d’autonomia de centre, el Consell Escolar acorda per unanimitat donar el vist -i-plau a les esmenes de les NOFC

-S’informa de les modificacions del pressupost del 2019 i es dona el vist-i-plau de la liquidació del 2019.

– S’aprova el pressupost del 2020

Back To Top