skip to Main Content

Com Anem I Què Cal Millorar (Preavaluacions)

Durant les properes dues setmanes tot el professorat ens reunirem a les tardes per valorar com està anant aquest inici de curs. Parlem individualment de cada alumne i valorem quins aspectes estan funcionant bé, en referència a la seva situació educativa i global, i quins aspectes cal millorar, amb les propostes de millora que escaiguin.

Passats aquests quinze dies, rebreu un informe de la preavaluació amb les informacions per escrit que esperem que llegiu amb cura. És moment de valorar el camí iniciat i veure com millorem el que quedi coix i mantenim i potenciem el que ja està anat bé. Els informes de preavaluació es lliuraran als alumnes a les primeres sessions de tutoria després de les reunions, i els alumnes han de tornar el peu de pàgina signat als tutors el següent dia de tutoria (hi ha una setmana de termini).

Com sempre, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment. Podreu contactar amb la vostra tutora o el vostre tutor si ho considereu.

Back To Top