skip to Main Content

Com anem i què cal millorar (Preavaluacions)

Durant aquesta setmana i la vinent, tot el professorat ens reunim per valorar com està anant aquest inici de curs. Parlem individualment de cada alumne i valorem quins aspectes estan funcionant bé, en referència a la seva situació educativa, i quins aspectes cal millorar, amb les propostes de millora que escaiguin.

Entre aquesta setmana i la vinent rebreu un informe de la preavaluació amb les informacions per escrit que esperem que llegiu amb cura. És moment de valorar el camí iniciat i veure com millorem el que quedi coix i mantenim el que ja està anat bé. Els informes de preavaluació es lliuraran als alumnes a les primeres sessions de tutoria després de les reunions, i els alumnes han de tornar el peu de pàgina signat als tutors el següent dia de tutoria (hi ha una setmana de termini).

Com sempre, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment. Podreu contactar amb la vostra tutora o el vostre tutor si ho considereu.

Back To Top