skip to Main Content

BATXIBAC- PREINSCRIPCIÓ per al curs 2017-18

BATXIBAC

 

Informació presentació batxibac 2017

Per a l’accés als centres que impartim el currículum mixt per a l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, cal acreditar el nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat o la superació d’una prova de nivell.

Un cop acreditat el coneixement de francès requerit, l’admissió a aquestes places es fa a partir de la qualificació mitjana d’educació secundària obligatòria o de la mitjana dels tres primers cursos en cas que aquesta no s’hagi acabat.

Si l’alumne cursa estudis en un sistema educatiu estranger ha de demanar al Departament d’Ensenyament el càlcul de la qualificació mitjana equivalent als tres primers cursos de l’ESO.

 Calendari a l’INS arquitecte Manuel Raspall:
  • Publicació de la llista de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 18 d’abril de 2017
  • Publicació a cada centre de l’oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 24 d’abril de 2017
  • Termini per presentar les sol·licituds al centre: del 3 al 4 de maig de 2017 i del 8 a l’11 de maig.
  • PROVA DE NIVELL de francès: 10 de maig a les 16 hores a l’Institut.
  • Conferència de Batxillerat, 8 de maig de 2017 a les 18 hores
  • Llista provisional d’alumnes admesos: 12 de maig de 2017

Sol·licitud d’inscripció  

(Informació de http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/doble-titulacio/ )

Back To Top