skip to Main Content

CURS 3r ESO

ATENCIÓ DELS TUTORS/ES

Tutora:

Correu electrònic:

Tutora:

Correu electrònic:

Tutor:

Correu electrònic:

Tutora:

Correu electrònic:

Tutora:

Correu electrònic:

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

1r TRIMESTRE

  • Acollida d’alumnes: distribució de materials, horaris, grups de matèries optatives, normativa, dubtes.
  • Currículum del curs. Normes presentació de dossiers/llibretes.
  • Elecció de delegats.
  • Autoconeixement: L’autoestima (situació personal).
  • Reduïm el consum de paper d’alumini al Raspall
 • Prevenció de l’alcoholisme: Treball sobre la pel•lícula “Cadena de favores” + Xerrada fundació Alcohol i societat
 • Programa Stop al Cop: circuit Honda
 • Preparació avaluació 1r trimestre.
 • Preparació operació Raspall i decoració nadal

2n TRIMESTRE

 • Valoració resultats 1ª avaluació.
 • Programa Stop al Cop: taller primers auxilis.
 • Educació sexual i afectivitat: Taller Diputació.
 • Autoconeixement: l’autoestima (com em veu la classe)
 • Orientació: aptituds i interessos.
 • Coeducació. Treball sobre la pel•lícula “Las mujeres de verdad tienen curvas”. (si hi ha temps)
 • Servei Comunitari: Apadrinament Lector.
 • Preparació avaluació 2n trimestre.

3r TRIMESTRE

 • Valoració 2ª avaluació.
 • Orientació: tria itineraris 4t d’ESO.
 • Cloenda Apadrinament Lector.
 • Preparació Treball de Síntesi.
 • Valoració del curs i la tutoria.
 • Preparació festa final de curs.

SORTIDES I ACTIVITATS DEL CENTRE

Pdt actualitzar

Darreres publicacions 3r ESO

Back To Top