skip to Main Content

CURS 2n ESO

ATENCIÓ DELS TUTORS/ES

Tutora:

Correu electrònic:

Tutora:

Correu electrònic:

Tutor:

Correu electrònic:

Tutor:

Correu electrònic:

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

1r TRIMESTRE

 • Acollida d’alumnes: distribució de materials, horaris, grups de matèries optatives, normativa, dubtes.
 • Currículum del curs. Normes presentació de dossiers/llibretes.
 • Elecció de delegats.
 • Reflexió sobre inici del nou curs: “Punt de partida”.
 • Activitat coeducació aquiproubullying
 • L’eduació al món: xerrada fundación AMIC (pendent disponibilitat)
 • Reduïm el consum de paper d’alumini al Raspall
 • Preparació avaluació 1r trimestre.
 • Preparació operació Raspall i decoració nadal.

2n TRIMESTRE

 • Valoració resultats 1ª avaluació
 • Dinàmiques de grup. Millorar la cohesió. Resolució de conflictes. Aquiproubullying.
 • Educació sexual i afectivitat: Taller Diputació
 • Canvis físics i psíquics adolescència.
 • L’autoafirmació
 • Els amics, els companys i la familia.
 • El món sexo-afectiu.
 • Film: “Quiero ser como Beckham”
 • Preparació avaluació 2n trimestre.

3r TRIMESTRE

 • Valoració 2ª avaluació.
 • Educació per la salut: prevenció de drogodepèndències (tabaquisme i alcoholisme). Taller Diputació.
 • Dinàmiques de grup. Resolució de conflictes. Aquiproubullying: Wonder la pel.lícula I activitats.
 • Preparació Treball de Síntesi.
 • Valoració del curs i la tutoria.
 • Preparació festa final de curs.

SORTIDES I ACTIVITATS DEL CENTRE

Pdt actualitzar

Darreres publicacions 2n ESO

Back To Top