skip to Main Content

CURS 2n ESO

EQUIP DOCENT 2n ESO 2018-19

ATENCIÓ DELS TUTORS/ES

 

Tutora: Alícia García

Correu electrònic: aliciagarcia@raspall.cat

Horari d’atenció: Dj 10,35-11,30

Tutor: Jesús Sancho

Correu electrònic: jesussancho@raspall.cat

Horari d’atenció: Dv 11,30-12,25

Tutora: Laura Recuenco

Correu electrònic: laurarecuenco@raspall.cat

Horari d’atenció: Dx 10,35-11,30

Tutora: Fina Sanglas

Correu electrònic: finasanglas@raspall.cat

Horari d’atenció: Dv 11,30-12,25

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

1r TRIMESTRE

 • Acollida d’alumnes: distribució de materials, horaris, grups de matèries optatives, normativa, dubtes.
 • Currículum del curs. Normes presentació de dossiers/llibretes.
 • Elecció de delegats.
 • Reflexió sobre inici del nou curs: “Punt de partida”.
 • Exercicis d’autoconeixement.
 • L’educació al món: xerrada fundación AMIC (pendent disponibilitat)
 • Hàbits d’estudi i rendiment escolar.
 • Preparació avaluació 1r trimestre.
 • Preparació festa final de trimestre.

2n TRIMESTRE

 • Valoració resultats 1ª avaluació
 • Dinàmiques de grup. Millorar la cohesió. Resolució de conflictes.
 • Activitats programa #aquiproubulling
 • Educació sexual i afectivitat: Taller Diputació
 • Canvis físics i psíquics adolescència.
 • L’autoafirmació
 • Els amics, els companys i la família.
 • El món sexo-afectiu.
 • Film: “Quiero ser como Beckham”
 • Preparació avaluació 2n trimestre.

3r TRIMESTRE

 • Valoració 2ª avaluació.
 • Educació per la salut: prevenció de drogodepèndències (tabaquisme i alcoholisme). Taller Diputació.
 • Activitats programa #aquiproubulling
 • Dinàmiques de grup. Resolució de conflictes.
 • Preparació Treball de Síntesi.
 • Valoració del curs i la tutoria.
 • Preparació festa final de curs.

SORTIDES I ACTIVITATS DEL CENTRE

Darreres publicacions 2n ESO

Back To Top