skip to Main Content

CURS 2n ESO

EQUIP DOCENT 2n ESO 2021-22

ATENCIÓ DELS TUTORS/ES

Tutora:

Correu electrònic:

Tutora:

Correu electrònic:

Tutor:

Correu electrònic:

Tutor:

Correu electrònic:

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

1r TRIMESTRE

  • Acollida d’alumnes: distribució de materials, horaris, grups de matèries optatives, normativa, dubtes.
  • Currículum del curs. Normes presentació de dossiers/llibretes.
  • Elecció de delegats.
  • Reflexió sobre inici del nou curs: “Punt de partida”.
  • Activitat coeducació aquiproubullying
  • L’eduació al món: xerrada fundación AMIC (pendent disponibilitat)
  • Reduïm el consum de paper d’alumini al Raspall
  • Preparació avaluació 1r trimestre.
  • Preparació operació Raspall i decoració nadal.

2n TRIMESTRE

  • Valoració resultats 1ª avaluació
  • Dinàmiques de grup. Millorar la cohesió. Resolució de conflictes. Aquiproubullying.
  • Educació sexual i afectivitat: Taller Diputació
  • Canvis físics i psíquics adolescència.
  • L’autoafirmació
  • Els amics, els companys i la familia.
  • El món sexo-afectiu.
  • Film: “Quiero ser como Beckham”
  • Preparació avaluació 2n trimestre.

3r TRIMESTRE

  • Valoració 2ª avaluació.
  • Educació per la salut: prevenció de drogodepèndències (tabaquisme i alcoholisme). Taller Diputació.
  • Dinàmiques de grup. Resolució de conflictes. Aquiproubullying: Wonder la pel.lícula I activitats.
  • Preparació Treball de Síntesi.
  • Valoració del curs i la tutoria.
  • Preparació festa final de curs.

SORTIDES I ACTIVITATS DEL CENTRE

Pdt actualitzar

Darreres publicacions 2n ESO

Back To Top